HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Bánh đa mền An Chi

Nhà cung cấp: Cơ sở sản xuất thực phẩm An Chi
Địa chỉ: Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn
Điện thoại:
Email:
Website:
Người đại diện: Nguyễn Huy Thảo
Quy mô: Doanh nghiệp vừa
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: Hộp
Giá: 800.000
Sản phẩm khác
Cơ sở sản xuất thực phẩm An Chi