HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Dưa vàng Tfarm

Nhà cung cấp: Công ty TNHH giáo dục và sinh học hữu cơ Tfarm
Địa chỉ: Thôn Đà Ninh, Xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn
Điện thoại: 0853.236.836
Email: duavangtfarm@gmail.com
Website: http://duavangtfarm.com
Người đại diện: Lê Thị Tú
Quy mô: Doanh nghiệp vừa
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: Kg
Giá: 45.000
Sản phẩm khác
Công ty TNHH giáo dục và sinh học hữu cơ Tfarm