HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Chả Quế Tám Thu

Nhà cung cấp: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Xã Đông Quang Huyện Đông Sơn Thanh Hóa
Điện thoại:
Email:
Website:
Người đại diện:
Quy mô: Doanh nghiệp vừa
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: 1Kg
Giá: 120.000
Sản phẩm khác
Giò Dũng Huyền
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu