HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Giò Dũng Huyền

Nhà cung cấp: Giò Dũng Huyền
Địa chỉ: Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại:
Email:
Website:
Người đại diện:
Quy mô: Doanh nghiệp vừa
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: 1Kg
Giá: 180.000
 
Sản phẩm khác
Giò Dũng Huyền
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu