HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Gạo Sao Khuê

Nhà cung cấp: Công ty CP Thương mại Sao Khuê
Địa chỉ: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0968364989
Email: saokhuethanhhoa@gmail.com
Website: http://saokhuevn.com
Người đại diện: Đỗ Thế Anh
Quy mô:
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: 1 Kg
Giá: 19.500
Sản phẩm khác
Công ty CP Thương mại Sao Khuê
Công ty CP Thương mại Sao Khuê