HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date
Sản phẩm OCOP

Dưa chuột baby Thiên Trường 36

Nhà cung cấp: Công ty TNHH MTV DVTM NN CNC Thiên Trường 36
Địa chỉ: Thôn Toàn Tân – TT.Rừng Thông – Đông Sơn – Thanh Hóa
Điện thoại: 0912554538
Email: nncncDongTien@gmail.com
Website: http://thientruong36.com
Người đại diện: Phạm Thị Chuyên
Quy mô: Doanh nghiệp vừa
Giấy phép:
Trạng thái: Đang còn hàng
Đơn vị tính: Hộp
Giá: 100.000
Sản phẩm khác
Công ty TNHH MTV DVTM NN CNC Thiên Trường 36