HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 13/06/2023 (GMT+7)
100%
Print

Kích vào linh dưới để xem chi tiết :