HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Ngọc Lậu, xã Đông Thịnh (cạnh khu Nhuệ Sâm), phần phía Đông, Phần phía Tây, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 3220 ngày 07/10/2019, điều chỉnh quy hoạch cục bộ ...
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢ

Quyền sử dụng đất Điểm dân cư nông thôn Đồng Xỉn, thôn 4, thôn 5, xã Đông Khê, huyện Đông SơnTỉnh Thanh Hoá (MBQH số 3555 ngày 16/10/2020 - ĐC cục bộ tại QĐ số 3164 ngày 06/9/2022)
Xem thêm