HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII

Đăng lúc: 14/07/2015 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 9/7/2015, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ 17. Theo chương trình, Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo, thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. Đến dự có ông Nguyễn văn Phát Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy - Đại biểu HĐND tỉnh, ông Trần Đức Thanh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, ông Trần Anh Chung phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Quang Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Bí thư Chủ tịch UBND các xã thị trấn.

hdnd.JPG

       Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lê Thanh Hải- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND
với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao trước cử tri, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó quyết định những nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. Tập trung nghiên cứu, xem xét nội dung các tờ trình mà UBND huyện trình HĐND  tại kỳ họp này để làm cơ sở tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.
Thay mặt UBND huyện ông Nguyễn Đình Thông Phó- Chủ tịch UBND huyện đãtrình bày báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015.
Kết thúc ngày làm việc thứ nhất kỳ họp đã nghe 10 báo cáo, 2 tờ trình của UBND huyện và các ngành, thông báo của UBMTTQ về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, đồng thời tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của các ngành khối Nội chính. Ngoài ra các đại biểu còn tập trung vào các vấn đề về nông nghiệp nông dân và nông thôn, đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp thuận lợi và những khó khăn, công tác xuát khẩu lao động. Ngành thuế giải trình về một số nhiệm vụ của công tác thu mà cử tri quan tâm, phòng Lao động TBXH giải trình việc chi trả chế độ an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn…
Trong ngày làm việc thứ  hai, kỳ họp đã nghe Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các ban HĐND huyện, Tham luận làm rõ thêm những báo cáo, trình tại kỳ họp như giáo dục đào tạo, cơ chế chính sách cho nông nghiệp, sử dụng đất, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Đại diện các phòng chuyên môn của UBND huyện giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm được đại biểu chia sẻ và đồng tình thống nhất cao. Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.
Đồng chí Trần Anh Chung Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và làm rõ một số nội dung tại kỳ họp liên quan đến công tác  sản xuất nông nghiệp, thu chi ngân sách, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc triển khai làm một số tuyến đường và các dự án trọng điểm trên địa bàn...
Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Nghị quyết (NQ) về cơ chế hỗ trợ vượt thu quyền đấu giá sử dụng đất, NQ về kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban.
Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XVIII đã hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình nghị sự đề ra./.
                                                 Cao Hiền