HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Di tích cấp quốc gia

Đăng lúc: 04/04/2016 (GMT+7)
100%
Print

STT

Tên Di Tích

Địa Điểm

Xếp Hạng Cấp

1

Di tích lịch sử nơi thành lập và hoạt động của chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa thời kỳ ( 1925 – 1930)

-         Đình  Hàm Hạ

-         Nhà ông Lê Oanh Kiêu

-         Nhà ông Phạm Văn Huống

Thị Trấn Rừng Thông

Quốc gia

2

Di tích lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông

Thị Trấn Rừng Thông

Quốc gia

3

Di tích lịch sử và thắng cảnh Đông Tiến

-Đồng Ngầm, Đồng Vưng

-Núi Bạch Thạch, núi Đào

-Đền thờ, lăng mộ Thiều Thốn

Đông Tiến

Quốc gia

4

Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Chích

Đông Ninh

Quốc gia

5

Đền Thờ Tể Tướng Lê Hy

Đông Khê

Quốc gia

6

Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn

Đông Yên

Quốc gia

7

Đền thờ Nguyễn Văn Nghi

Đông Thanh

Quốc gia