HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hợp tác xã trên địa bàn huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 04/04/2016 (GMT+7)
100%
Print

 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG ĐÔNG HOÀ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thực
Địa chỉ: Văn phòng UBND xã Đông Hoà, Xã Đông Hòa, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐIỆN NĂNG ĐÔNG XUÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HTX SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍNH LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Chính
Địa chỉ: Đông Phú, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ SẢN XUÁT VLXD THÀNH VINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HTX SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÁT BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hát
Địa chỉ: Thôn Hoàng Lạp, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP ĐÔNG TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn Toàn Tân, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN SINH HOẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Đông Thịnh, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Yên Doãn, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá