HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội CCB Đông Quang xây dựng mô hình tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp.

Đăng lúc: 27/10/2023 (GMT+7)
100%
Print

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Hội CCB xã Đông Quang đã phát huy vai trò nòng cốt trong các cuộc vận động thi đua xây dựng NTM.

Đặc biệt, Hội đã triển khai xây dựng mô hình tuyến đường sáng- xanh- sạch đẹp- kiểu mẫu- an toàn, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tuyến đường thôn 1 Đức Thắng được Hội CCB xã chọn thực hiện mô hình, có chiều dài 1.000m. Để thực hiện mô hình này, hội CCB xã cùng với chi hội CCB thôn tuyên truyền người dân tham gia quản lý và bảo vệ tuyến đường, thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải; để rác đúng nơi quy định; phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, đảm bảo ATGT... Nhiệt tình hưởng ứng mô hình, cán bộ hội viên CCB đều phấn khởi tham gia, nỗ lực đóng góp công sức để tuyến đường xanh- sạch- đẹp hơn.


         Thông qua mô hình, cán bộ bộ hội viên CCB nói riêng và nhân dân nói chung nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh, tạo điều kiện để người dân dễ dàng lưu thông vào ban đêm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương

                        Thực hiện : Thanh Nhàn- Kim Oanh