HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Sơn giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù.

Đăng lúc: 10/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSX) về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Công an các xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thời gian qua, công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. Tuy nhiên việc tái hòa nhập cộng đồng của một số người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn nhiều khó khăn do chưa được học nghề hoặc chưa có việc làm, không có vốn để tự sản xuất kinh doanh. Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã tạo điều kiện giúp hộ gia đình tiếp cận vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống.

Ngày 08/11/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Sơn đã tiến hành giải ngân cho khách hàng vay vốn là Lê Thị Khuyên thôn Hiền Thư xã Đông Hòa, có con trai anh Lê Duy Toàn đã chấp hành xong án phạt tù, vay vốn để mở rộng xưởng làm mộc với số tiền vay 100 triệu đồng. Với nguồn vốn vay này, gia đình bà sẽ dự kiến mở rộng nhà xưởng, mua thêm gỗ để sản xuất, tạo việc làm tại địa phương, giúp ổn định cuộc sống gia đình. Thông qua nguồn vốn vay, không chỉ tạo điều kiện cho người hoàn lương thúc đẩy quá trình hòa nhập với cộng đồng, mà còn làm giảm nguy cơ tái phạm, từ đó góp phần tạo ra nền tảng thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội tại địa phương.

Quyết định này được ban hành sẽ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn có việc làm, cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm điều kiện, động lực để tạo việc làm cho người dân, từ đó tạo ra của cải vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; khẳng định sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xóa bỏ kỳ thị, xa lánh của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có những điều kiện thuận lợi để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, khi người chấp hành xong án phạt tù được tạo điều kiện vay vốn, có việc làm, ổn định cuộc sống sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.