HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện chữ ký số từ xa trong chuyển đổi số tại xã Đông Hòa

Đăng lúc: 28/08/2023 (GMT+7)
100%
Print

Chiều ngày 10/8/2023, UBND xã Đông Hòa phối hợp với Trung tâm viễn thông VNPT huyện Thiệu Hóa – Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện chữ ký số từ xa trong chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ công chức, các hội viên của hội phụ nữ, hội nông dân, lực lượng đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn xã Đông Hòa.

 

 

 

 

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Chuyên viên  Mạch Thị Hải-Trung tâm viễn thông VNPT huyện Thiệu Hóa – Đông Sơn giới thiệu về chữ ký số, vai trò, lợi ích của chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong hoạt động chính quyền điện tử, chuyển đổi số; các giải pháp, xu hướng mới trong việc ứng dụng chữ ký số như triển khai ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phục vụ số hóa,  Đồng thời giới thiệu một số ứng dụng sử dụng chữ ký số như Hoá đơn điện tử, Hợp đồng điện tử; việc triển khai ký số trong giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp giải pháp ký số vào Cổng dịch vụ công. 

Qua hội nghị tập huấn, các học viên bước đầu được tiếp cận chữ ký số, nhằm tiết kiệm thời gian trong tất cả các giao dịch dân sự và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời qua đây, giúp cho các học viên  sử dụng phần mềm ký số dễ dàng với các thủ tục hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Trong bối cảnh ngày nay, chữ ký số mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc xác định tính pháp lý khi tham gia các hoạt động, giao dịch, trên môi trường điện tử, là điều kiện không thể thiếu để hướng tới chuyển đổi số, Chính quyền số.

Kim Oanh – Lê Thúy