HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

Đăng lúc: 02/07/2024 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 49, ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

 

     

Tại điểm cầu huyện Đông Sơn có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; lãnh đạo, viên chức phụ trách (bộ phận Đài truyền thanh), đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Công chức Văn hóa - Xã hội và cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu một số nội dung Nghị định số 49 ngày 10/5/2024 của Chính phủ. Nghị định này gồm 4 chương, 43 điều, quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động TTCS; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTCS. Đối tượng áp dụngđối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTCS.

Theo nghị định, hoạt động thông tin cơ sở theo 8 loại hình, gồm: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; tuyên truyền trên cổng hoặc trang thông tin điện tử; tuyên truyền qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên Internet; tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông.

Hội nghị cũng phổ biến một số cách làm mới trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở. Việc triển khai thực hiện Nghị định 49/2024 nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy sức mạnh của thông tin cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu  nghe báo cáo về hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở với các nội dung như: mục đích xây dựng hệ thống thông tin nguồn, mô hình hệ thống thông tin nguồn, chức năng của thông tin nguồn … Đồng thời thảo luận, trao đổi, chia sẻ một số ứng dụng mới, phần mềm quản lý, giám sát hệ thống thông tin nguồn và giải đáp các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai thực hiện hoạt động thông tin tại cơ sở, địa phương. Trong đó, vấn đề liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp huyện đối với hoạt động của đài truyền thanh cấp xã, và đồng thời, cũng có kiến nghị, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương trong việc kết nối các thiết bị từ các nhà cung cấp khác nhau vào hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm