HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Xã Đông Thanh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Đăng lúc: 05/12/2023 (GMT+7)
100%
Print

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Đông Thanh đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cụ thể, xã Đông Thanh đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; Hệ thống phòng họp trực tuyến, phòng họp không giấy tiếp tục phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành. 100% cán bộ, công chức xã đều có máy tính và được cấp chữ ký số để phục vụ công tác. Toàn bộ khu vực hành chính xã và nhà văn hoá các thôn được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi miễn phí, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. Hệ thống camera an ninh tiếp tục được duy trì và tăng cường số mắt camera tại các vị trí quan trọng, cần thiết trên địa bàn phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tổng số mắt camera toàn xã là … mắt, tăng … mắt so với năm 2022. Hệ thống mạng cáp quang, mạng 3G/4G phủ sóng đến 100% các thôn, khu phố.

Tại bộ phận một cửa UBND xã Đông Thanh, các thủ tục hành chính cấp xã gồm 156 thủ tục thuộc 15 lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%...100% văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định, không còn tình trạng tồn đọng văn bản chưa được xử lý; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình...

Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết TTHC, xã Đông Thanh đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, cho tổ chức, công dân có nhu cầu thanh toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân hàng; góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí TTHC, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm.

Chuyển đổi số cấp xã là cách tiếp cận gần dân nhất, để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ là tiền đề quan trọng để xã Đông Thanh thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn một cách tích cực, hiệu quả./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh