HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Vê việc ban quàn quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại mặt bằng khu dân cư xã Đông Khê , Đông Hoàng , Đông Thịnh , Đông Phú , huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

Đăng lúc: 11/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

HLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0001.jpg 
HLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0002.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0003.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0004.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0005.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0006.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0007.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0008.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0009.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0010.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0011.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0012.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0013.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0014.jpgHLC-QC ĐÔNG SƠN_page-0015.jpg