HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Ban thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023.

Đăng lúc: 05/12/2023 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 29/11, BTV Huyện ủy Đông Sơn đã họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Trọng Thụ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

   

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng các tổ chức chính trị-xã hội; trưởng một số Phòng, ngành liên quan.

 

Đ/c Lê Trọng Thụ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại phiên họp các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024. Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ năm 2024; Chương trình công tác cấp uỷ năm 2024; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đông Sơn, giai đoạn 2018-2025; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; Tờ trình cơ chế hỗ trợ chương trình mục tiêu năm 2024; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Thu ngân sách trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025”; Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo 2 năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 06 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Báo cáo 2 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê, giai đoạn 2021-2025”; Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh năm 2023; Chỉ thị về công tác QP-AN năm 2024; Hướng dẫn đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố tiêu biểu. Kế hoạch biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2023 đối với cấp ủy viên Ban chấp hành khóa XXV và một số công tác Đảng.

 Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự phiên họp, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng thời cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trình tại phiên họp. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện, báo cáo lại Thường trực Huyện ủy..../.

Thực hiện: Thu Hương-Sơn Tùng