HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quý II năm 2024.

Đăng lúc: 08/07/2024 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh quý II năm 2024, với chuyên đề: "Một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024”. Chuyên đề do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân truyền đạt.

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến kết nối tới hơn 615 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, với sự tham gia của hơn 28.000 đại biểu.

Tại huyện Đông Sơn, điểm cầu được kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu cấp huyện và 14 điểm cầu cấp xã, thị trấn. Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ.

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân truyền đạt có hệ thống những nội dung cốt lõi và một số điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Luật Đất đai năm 2024 là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước và giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật.

Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 hướng đến mục đích hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai và các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Đồng thời đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013; bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất; tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2 chương; sửa đổi, bổ sung 180 điều, bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều. Các chương được sắp xếp, bố cục theo trình tự các bước thực hiện trong thực tế để bảo đảm tính logic, khoa học, thuận tiện trong tra cứu.

Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới mang tính đột phá so với Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; sửa đổi quy định về phân loại đất; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục hoàn thiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; hộ gia đình không thuộc đối tượng người sử dụng đất. Ngoài ra Luật Đất đai năm 2024 còn có những điểm mới trong quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định về việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; bãi bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hằng năm; phương pháp định giá đất; bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, nhằm đưa nhanh Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống.

Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, cần hiểu đúng, hiểu sâu sắc nội dung của luật. Trên cơ sở đó, áp dụng có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024 vào thực tiễn công việc./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm