HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đông Khê lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024- 2029

Đăng lúc: 12/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Ngày, 01/03/2024, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Đông Khê tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Nhung- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lê Thị Phương, Ủy viên BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đại diện các ban xây dựng Đảng, thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã qua các thời kỳ; trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và 93 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên và nhân dân trong xã. 

Xã Đông Khê hiện có 2.072 hộ,7.246 nhân khẩu, 09 khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn xã. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Trong nhiệm kỳ qua, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 13.000 m2 đất; 65,5 tỷ đồng; đóng góp 7.050 ngày công, để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng 9/9 thôn đạt NTM kiểu mẫu, xã đạt NTM kiểu mẫu năm 2022; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba và xã đạt danh hiệu Kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, được triển khai thường xuyên. Từ năm 2019 đến nay, xã đã huy động trên 193 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 03 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết nguyên đán với số tiền hơn 26,8 triệu đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Đông Khê đề ra mục tiêu và 10 nhiệm vụ cụ thể, cùng với 6 chương trình hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đông Khê đề ra.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương..

Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Khê nhiệm kỳ 2024 – 2029; Ông Lê Viết Phóng tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng hiệp thương 09 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh