HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

GIAO BAN HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC GIỮA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NHẬN ỦY THÁC CẤP HUYỆN QUÝ 1 NĂM 2024

Đăng lúc: 15/04/2024 (GMT+7)
100%
Print

Chiều ngày 08/4/2024, tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Sơn đã tổ chức họp giao ban hoạt động ủy thác quý 1.2024 giữa NHCSXH với các Tổ chức chính trị xã hội (TCCTXH) nhận ủy thác cấp huyện. Tham dự có lãnh đạo của 04 TCCTXH cấp huyện, cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động ủy thác và Lãnh đạo NHCSXH, cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn xã.

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động ủy thác trong 3 tháng đầu năm 2024, NHCSXH đã phối hợp với các Hội đoàn th nhận ủy thác triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn 294.886 triệu đồng, tăng 3.711 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ là 293.804  triệu đồng, tăng 2.688 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 0,92%, hoàn thành 99,6% chỉ tiêu được giao với 13 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn, với 6.535 khách hàng đang vay vốn, dư nợ bình quân đạt 45 triệu đồng/ khách hàng.          Doanh số cho vay đạt 21.687 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 19.000 triệu đồng.

 

 

Đến 31/3/2024, dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội 292.244 triệu đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ, tăng so với đầu năm 3.773 triệu đồng, với 158 tổ TK&VV quản lý 6.519 hộ vay.Trong đó Hội Nông dân đạt 117.303 triệu đồng chiếm 40,1% dư nợ ủy thác, Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 124.039 triệu đồng chiếm 42,4% dư nợ ủy thác, Hội CCB đạt 33.415 triệu đồng chiếm 11,4% dư nợ ủy thác, Đoàn Thanh niên đạt 17.486 triệu đồng chiếm 6,1% dư nợ ủy thác. Nợ quá hạn là 250,15 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09%, giảm so với đầu năm 10,74 triệu đồng. Nợ khoanh 112,64 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%, giảm 11,08 triệu đồng so với đầu năm.

Chất lượng hoạt động ủy thác duy trì ổn định. Đến nay có 150 tổ xếp loại tốt, chiếm 95%, có 05 tổ xếp loại khá, chiếm 3%, có 03 tổ xếp loại trung bình, chiếm 2% và không có tổ xếp loại yếu. Số tổ không có nợ quá hạn là 151 tổ, chiếm tỷ lệ 95,6%; Số tổ có nợ quá hạn là 07 tổ, chiếm tỷ lệ 4,4%.

NHCSXH huyện đã phối hợp với các TCCTXH cấp huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban giảm nghèo, TCCTXH nhận ủy thác cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV với số học viên tham gia tập huấn là 193 người, số lớp tập huấn 06 lớp, hoàn thành 40,7% kế hoạch năm.

Hoạt động ủy thác của NHCSXH được các Tổ chức chính trị xã hội các cấp quan tâm, giúp tín dụng chính sách trên địa bàn phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tăng lên rõ rệt. Khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội.

 

 

Trong quý 2 năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức hội đoàn thể để nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đối tượng thụ hưởng, mức cho vay, lãi suất cho vay, các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời thường xuyên chủ động rà soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, kịp thời tiếp nhận phản ánh nhu cầu và các kiến nghị của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội đoàn thể cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV về công tác quản lý vốn vay và quy trình thủ tục kiểm tra giám sát.

Chỉ đạo, đôn đốc Hội đoàn thể xã, thị trấn bám sát các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng năm 2024 để có giải pháp thực hiện, chủ động trong công tác xử lý nợ đến hạn, thu hồi nợ quá hạn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; chỉ đạo Hội nhận uỷ thác cơ sở thực hiện đầy đủ, có chất lượng những nội dung nhận ủy thác cho vay, tham dự cuộc họp giao ban tại xã và chỉ đạo hội cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau khi vay.

 

                                                          Thực hiện: NHCSXH huyện