HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 5 năm 2023.

Đăng lúc: 29/05/2023 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 26/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, BTV huyện uỷ Đông Sơn đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 5/2023.

                                              

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các Phó Chủ UBND huyện;  MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị-xã hội; Phó chủ nhiệm thường trực UB kiểm tra Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; HĐND –UBND, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, các nhiệm vụ đề ra trong tháng vẫn đạt nhiều kết quả khả quan: Tình hình kinh tế - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023,toàn huyện đã thu hoạch được 26ha lúa vụ xuân, dự kiến thu hoạch tập trung lúa vụ Xuân dự kiến đạt 68 tạ/ha. Công tác phòng chống dịch bênh được chủ động triển khai thực hiện tốt.  Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thực hiện quy trình huyện thẩm tra, đề nghị xét công nhận cho 4 xã:  Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Phú, Đông Nam đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Các ngành dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng và quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo. Phê duyệt dự toán bồi thường GPMB và tiếp tục chi trả cho 07 dự án, đã chi trả cho 76 hộ bị ảnh hưởng, với tổng số tiền chi trả là 5.283.615.000 đồng.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về đấtđai, tài nguyên khoáng sản được tăng cường, trong thángđãcấp 484 giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách tháng 5 ước đạt 55,932 tỷ đồng đạt 46% dự toán tỉnh giao, đạt 20% dự toán huyện giao.Chi ngân sách ước thực hiện 05 tháng đầu năm 300 tỷ đồng, đạt 13,9 dự toán huyện giao.

 

Đ/c Trưởng phòng tài chính báo cáo thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm

 

Về công tác Văn hóa - xã hội đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng và các nhiệm vụ chính trị của huyện; tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, tháng vận động triển khai bảo hiểm toàn dân…Tham gia và tổ chức các hoạt động TDTT đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các bậc học kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2023; xây dựng kế hoạch phối hợp chỉđạo thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tiếp tục đôn đốc kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia, mô hình điểm, trường học kiểu mẫu.Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công. Công tác bảo đảm an ninh chính trị được giữ vững.Công tác nội chính, tiếp dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo.

Về kế hoạch trọng tâm tháng 6,  BTV tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện và đánh giá sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023;Chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai, phòng trừ sâu bệnh, đánh giá năng suất cây trồng vụ Xuân và kế hoạch sản xuất vụ Mùa đảm bảo khung thời vụ; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm kê, đền bù, tái định cư để GPMB; chỉ đạo đầu tư hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất; đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tập trung chỉ đạo, phát động mạnh phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong Nhân dân; Tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiệnNghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 và Kết luận số 1276-KL/TU ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 ; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần thứ hai); Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển công nghiệp, TTCN giai đoạn 2021-20225 và khâu đột phá “ Cải thiện mạnh mẽ môi trường đậu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính “đơn giản, minh bạch- hiệu quả và thân thiện”. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Xuân năm 2023, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhiệm lỳ 2022-2025, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính Trị,  Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo cơ sở và một số nội dung công tác Đảng.

Đ/c Lê Trọng Thụ- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

 

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Lê Trọng Thụ- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung dự thảo, văn bản, kế hoạch trình tại hội nghị và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia của các địa biểu, bổ sung hoàn chỉnh, trình Ban Chấp hành, BTV ký, ban hành tổ chức thực hiện.

Thực hiện: Sơn Tùng- Phương Thúy