Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3672235

Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, Và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 13/09/2022 14:38:42

Chiều 8/9, UBNDhuyện Đông Sơn sơ kết kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, Và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quang Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng văn hóa, chủ tịch UBND các xã thị trấn, đại diện lãnh đạo viễn thông khu vực Thiệu Hóa-Đông Sơn Viettel, Bưu điện huyện Đông Sơn

9 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn của sở thông tin và truyền thông để thực hiện công tác chuyển đổi số được kịp thời trên địa bàn. Về phát triển chính quyền số, Mạng nội bộ kết nối internet đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tốc độ truy cập mạng, hệ thống phòng họp trực tuyến được duy trì hoạt động hiệu quả, triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến tại 15 điểm cầu trong đó một điểm cầu ở trụ sở huyện và 14/14 điểm cầu tại xã thị trấn. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc được sử dụng ổn định và hiệu quả......Phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn triển khai tập huấn, phổ cập kỹ năng chuyển đổi số ứng dụng các nền tảng số đưa sản phẩm chủ lực của địa phương lên sàn thương mại điện tử. tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến VNPT pay, Mobile money.....

Ảnh: Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế như: công chức được giao phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cấp xã kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, hạn chế trong việc tiếp cận vận hành hệ thống công nghệ thông tin cũng như hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tại địa phương. Tỉ lệ người dân tiếp cận và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp giao dịch trên sàn thương mại điện tử còn hạn chế. ......

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Cần tập huấn hướng dẫn ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số, hướng dẫn các xã, thị trấn phối hợp với công an điều tra khảo sát tổng hợp người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh, các xã thị trấn tổng hợp các sản phẩm chủ lực phối hợp với VNPT khu vực Thiệu hóa Đông Sơn, Viettel, bưu điện, để đưa sản phẩm chủ lực của địa phương lên sàn thương mại điện tử. .... Đặc biệt đôn đốc hướng dẫn 5 đơn vị: thị trấn Rừng Thông, Đông Văn, Đông khê, Đông Thịnh, Đông Minh thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022 hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã trước 10/12/2022, các xã còn lại thực hiện theo các nội dung nhiệm vụ theo lộ trình để ra.

Đình Nghiêm 

Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, Và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Đăng lúc: 13/09/2022 14:38:42 (GMT+7)

Chiều 8/9, UBNDhuyện Đông Sơn sơ kết kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, Và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quang Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng văn hóa, chủ tịch UBND các xã thị trấn, đại diện lãnh đạo viễn thông khu vực Thiệu Hóa-Đông Sơn Viettel, Bưu điện huyện Đông Sơn

9 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh hướng dẫn của sở thông tin và truyền thông để thực hiện công tác chuyển đổi số được kịp thời trên địa bàn. Về phát triển chính quyền số, Mạng nội bộ kết nối internet đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tốc độ truy cập mạng, hệ thống phòng họp trực tuyến được duy trì hoạt động hiệu quả, triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến tại 15 điểm cầu trong đó một điểm cầu ở trụ sở huyện và 14/14 điểm cầu tại xã thị trấn. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc được sử dụng ổn định và hiệu quả......Phối hợp với VNPT khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn triển khai tập huấn, phổ cập kỹ năng chuyển đổi số ứng dụng các nền tảng số đưa sản phẩm chủ lực của địa phương lên sàn thương mại điện tử. tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến VNPT pay, Mobile money.....

Ảnh: Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế như: công chức được giao phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại cấp xã kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, hạn chế trong việc tiếp cận vận hành hệ thống công nghệ thông tin cũng như hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tại địa phương. Tỉ lệ người dân tiếp cận và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp giao dịch trên sàn thương mại điện tử còn hạn chế. ......

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Cần tập huấn hướng dẫn ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số, hướng dẫn các xã, thị trấn phối hợp với công an điều tra khảo sát tổng hợp người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh, các xã thị trấn tổng hợp các sản phẩm chủ lực phối hợp với VNPT khu vực Thiệu hóa Đông Sơn, Viettel, bưu điện, để đưa sản phẩm chủ lực của địa phương lên sàn thương mại điện tử. .... Đặc biệt đôn đốc hướng dẫn 5 đơn vị: thị trấn Rừng Thông, Đông Văn, Đông khê, Đông Thịnh, Đông Minh thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022 hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã trước 10/12/2022, các xã còn lại thực hiện theo các nội dung nhiệm vụ theo lộ trình để ra.

Đình Nghiêm 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?