Truy cập

Hôm nay:
1351
Hôm qua:
1112
Tuần này:
14649
Tháng này:
62784
Tất cả:
3977255

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 30/03/2023 09:57:17

Sáng 23-3, tại điểm cầu huyện Đông Sơn, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.Hội nghị được tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh tới 39 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 643 điểm cầu cấp xã và tương đương; 102 điểm cầu thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó, huyện Đông Sơn có 2 điểm cầu cấp huyện và 14 điểm cầu cấp xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Đông Sơn

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh” gồm 3 phần: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; Đặc biệt, PGS.TS Bùi Đình Phong đã nhấn mạnh về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa; về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vùng đất và con người xứ Thanh; từ đó tạo động lực, lòng tự hào, khát vọng cống hiến để xây dựng tỉnh Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp, văn minh.  Đồng thời, phân tích rõ về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nhân lực.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng hình thức phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân, trì trệ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất là góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở nên tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kinh yêu hằng mong muốn./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

  

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 30/03/2023 09:57:17 (GMT+7)

Sáng 23-3, tại điểm cầu huyện Đông Sơn, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.Hội nghị được tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh tới 39 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 643 điểm cầu cấp xã và tương đương; 102 điểm cầu thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó, huyện Đông Sơn có 2 điểm cầu cấp huyện và 14 điểm cầu cấp xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Đông Sơn

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh” gồm 3 phần: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; Đặc biệt, PGS.TS Bùi Đình Phong đã nhấn mạnh về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa; về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vùng đất và con người xứ Thanh; từ đó tạo động lực, lòng tự hào, khát vọng cống hiến để xây dựng tỉnh Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp, văn minh.  Đồng thời, phân tích rõ về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng nhân lực.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề bằng hình thức phù hợp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân, trì trệ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất là góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở nên tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kinh yêu hằng mong muốn./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?