HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đăng lúc: 13/05/2024 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 10/5, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại điểm cầu huyện Đông Sơn, đồng chí Lê Thị Phương-Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41; Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thường xuyên tổ chức nghiên cứu học tập, tìm hiểu sâu sắc những nội dung cốt lõi và thật sự đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị. Chú trọng tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tham gia thực hiện Nghị quyết, đặc biệt giúp cho doanh nhân Việt Nam nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh của mình nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Quán triệt và triển khai Nghị quyết 41 một cách sâu rộng, thực chất, chuyển biến thành kết quả phát triển hiện thực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, phát triển của đất nước ta..../.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh