Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3672235

Sáng 11//2022, hơn 1000 cử tri đại diện hộ gia đình toàn xã Đông Văn đã đi bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025.

Ngày 13/09/2022 14:38:42

Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, xã Đông Văn có 7 thôn với 1036 hộ cử tri, Trong đó có 908 hộ cử tri đi bầu, tỉ lệ bầu 87,64%.

 

 

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể  xã đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng,  khối phố có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật.

Ảnh: Toàn cảnh cử tri bầu cử chức danh trưởng thôn

Thôn, khối phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, khối phố./.

 

 

Sáng 11//2022, hơn 1000 cử tri đại diện hộ gia đình toàn xã Đông Văn đã đi bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đăng lúc: 13/09/2022 14:38:42 (GMT+7)

Sau khi tổ chức, sắp xếp lại, xã Đông Văn có 7 thôn với 1036 hộ cử tri, Trong đó có 908 hộ cử tri đi bầu, tỉ lệ bầu 87,64%.

 

 

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể  xã đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng,  khối phố có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật.

Ảnh: Toàn cảnh cử tri bầu cử chức danh trưởng thôn

Thôn, khối phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, khối phố./.

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?