Truy cập

Hôm nay:
900
Hôm qua:
1437
Tuần này:
4657
Tháng này:
36617
Tất cả:
3548915

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 30/07/2022 12:51:20

Sáng ngày 29/6/2022, B tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thị Phương-Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ chủ trì hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2022, Ban tuyên giáo Huyện Uỷ đã kịp thời tham mưu  cho cấp ủy triển khai tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền; nắm bắt và định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Định hướng thông tin tuyên truyền thực hiện các chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành  lập Đảng; các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân trương độc lập hạng Ba; 92 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện…. gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh và của đất nước.

Các nội dung tuyên truyền phong phú, toàn diện, ngắn gọn, trực quan sinh động; bám sát định hướng của Trung ương, của Tỉnh và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN của huyện, từ đó góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử đảng được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức mở được 13 lớp bồi dưỡng, lớp chuyên đề cho 1.200 học viên, tổ chức 05 kỳ báo cáo viên đảm bảotheo kế hoạchđã đề ra. Việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch covid – 19 cũng như thực tiễn các địa phương, đơn vị trong huyện. Giảng viên Trung tâm Chính trị tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 đạt giải Ba cấp cụm. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo, Ban sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ huyện, xây dựng kế hoạch biên soạn, đề cương sưu tầm tư liệu và đề cương sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000-2022.

Bên cạnh đó, công tác khoa giáo đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử được nâng cao. Công tác phối hợp với đài báo tỉnh và trung ương đạt hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, đặc biệt trong việc chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19. Trong 06 tháng đã tổ chức tiêm được 90.271 liều, nâng tổng số mũi tiêm lên 174.138 mũi. Duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt xã chuẩn quốc gia về y tế xã; Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt, không để xảy ra vi phạm.

Công tác GD-ĐT được đẩy mạnh, chỉ đạo các đơn vị, trường học khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. Các bậc học hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022....

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận chỉ ra cách làm hay phương pháp đổi mới trong công tác tuyên giáo. Đồng thời nêu lên những khó khăn tồn tại hạn chế trong công tác để thống nhất nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Ảnh: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương-Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ, giám độc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; cần nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân,; đặc biệt là công tác GPMB trên địa bàn, công tác quản lý đất đai để thực hiện các dự án trọng điểm năm 2022 của huyện; chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội về Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.  Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Tuyên giáo xã, thị trấn và việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Kế hoạch của huyện.../.

 

 

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

 

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đăng lúc: 30/07/2022 12:51:20 (GMT+7)

Sáng ngày 29/6/2022, B tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thị Phương-Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ chủ trì hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2022, Ban tuyên giáo Huyện Uỷ đã kịp thời tham mưu  cho cấp ủy triển khai tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền; nắm bắt và định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Định hướng thông tin tuyên truyền thực hiện các chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành  lập Đảng; các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân trương độc lập hạng Ba; 92 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện…. gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh và của đất nước.

Các nội dung tuyên truyền phong phú, toàn diện, ngắn gọn, trực quan sinh động; bám sát định hướng của Trung ương, của Tỉnh và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN của huyện, từ đó góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử đảng được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức mở được 13 lớp bồi dưỡng, lớp chuyên đề cho 1.200 học viên, tổ chức 05 kỳ báo cáo viên đảm bảotheo kế hoạchđã đề ra. Việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch covid – 19 cũng như thực tiễn các địa phương, đơn vị trong huyện. Giảng viên Trung tâm Chính trị tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 đạt giải Ba cấp cụm. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo, Ban sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ huyện, xây dựng kế hoạch biên soạn, đề cương sưu tầm tư liệu và đề cương sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000-2022.

Bên cạnh đó, công tác khoa giáo đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử được nâng cao. Công tác phối hợp với đài báo tỉnh và trung ương đạt hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường, đặc biệt trong việc chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19. Trong 06 tháng đã tổ chức tiêm được 90.271 liều, nâng tổng số mũi tiêm lên 174.138 mũi. Duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt xã chuẩn quốc gia về y tế xã; Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt, không để xảy ra vi phạm.

Công tác GD-ĐT được đẩy mạnh, chỉ đạo các đơn vị, trường học khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. Các bậc học hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2021-2022....

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận chỉ ra cách làm hay phương pháp đổi mới trong công tác tuyên giáo. Đồng thời nêu lên những khó khăn tồn tại hạn chế trong công tác để thống nhất nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Ảnh: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương-Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ, giám độc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; cần nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân,; đặc biệt là công tác GPMB trên địa bàn, công tác quản lý đất đai để thực hiện các dự án trọng điểm năm 2022 của huyện; chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội về Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.  Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Tuyên giáo xã, thị trấn và việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Kế hoạch của huyện.../.

 

 

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?