Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3716143

Thị trấn Rừng Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023.

Ngày 18/01/2023 10:04:01

Mới đây, thị trấn Rừng Thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, các phong trào thi đua trên địa bàn thị trấn đã được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh của thị trấn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế liên tục được phát động và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Trên địa bàn thị trấn thành lập mới được 20 doanh nghiệp, đạt 125 % kế hoạch, vượt chỉ tiêu huyện giao 16 doanh nghiệp; tổng thu NSNN ước đạt 86.2 tỷ, đạt 277.6% so với dự toán huyện giao, đạt 142.6 % so với dự toán thị trấn giao. Các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Thi đua dạy tốt, học tốt", “Lương y như từ mẫu”... được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm, thị trấn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 64 hộ.

Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang thường xuyên được đổi mới nội dung và triển khai thực hiện chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các đoàn thể tập trung đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Toàn thị trấn có 574 hộ đạt danh hiệu SXKD.

 

Trao giầy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn Rừng Thông đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 43 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 24 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất xây dựng đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2022, đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 tới các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố./.

Thực hiện: Thu Hương-Sơn Tùng

  

Thị trấn Rừng Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023.

Đăng lúc: 18/01/2023 10:04:01 (GMT+7)

Mới đây, thị trấn Rừng Thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, các phong trào thi đua trên địa bàn thị trấn đã được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh của thị trấn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế liên tục được phát động và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Trên địa bàn thị trấn thành lập mới được 20 doanh nghiệp, đạt 125 % kế hoạch, vượt chỉ tiêu huyện giao 16 doanh nghiệp; tổng thu NSNN ước đạt 86.2 tỷ, đạt 277.6% so với dự toán huyện giao, đạt 142.6 % so với dự toán thị trấn giao. Các phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Thi đua dạy tốt, học tốt", “Lương y như từ mẫu”... được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm, thị trấn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 64 hộ.

Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang thường xuyên được đổi mới nội dung và triển khai thực hiện chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các đoàn thể tập trung đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Toàn thị trấn có 574 hộ đạt danh hiệu SXKD.

 

Trao giầy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn Rừng Thông đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 43 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 24 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất xây dựng đô thị văn minh, thị trấn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2022, đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 tới các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố./.

Thực hiện: Thu Hương-Sơn Tùng

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?