HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nghị quyết.

Đăng lúc: 26/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Ngày 22/3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, với sự tham dự của hơn 35.000 đại biểu tại các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Các đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

 

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội. Tại huyện Đông Sơn, hội nghị được kết nối tại 2 điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Bùi Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị tại điểm cấu tầng 2 Huyện ủy.

Điểm cầu tại huyện Đông Sơn

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; những nội dung cơ bản của điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.  

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp hội nắm vững nội dung các nghị quyết, từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp hội ngay từ những năm đầu thực hiện.

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên hội nông dân các cấp nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân các cấp phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Sơn Tùng