HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

UBND huyện Đông Sơn họp phiên thường kỳ tháng 11/2023.

Đăng lúc: 22/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

Ngày 17/11, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11. Đây là cuộc họp UBND huyện với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe 17 dự thảo Báo cáo, kế hoạch, tờ trình như: Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023; Thông qua chương trình công tác tháng 12 năm 2023; Báo cáo tình hình kinh tế–xã hội, quốc phòng–an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội, quốc phòng–an ninh năm 2024; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2023, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XX; Thông qua Chương trình công tác năm 2024; Thông qua các nội dung tờ trình của UBND huyện về cơ chế hỗ trợ chương trình mục tiêu; về dự toán thu, chi NSNN; về đầu tư công năm 2024; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; Báo cáo 02 năm thực hiện Kế hoạch hành động của BTV huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Báo cáo 02 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê, giai đoạn 2021-2025”; Thông qua báo cáo tổng kết Quốc phòng – An ninh năm 2023; Thông qua dự thảo Chỉ thị về công tác QP-AN năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi nghe các báo cáo, kế hoạch các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ từng nội dung trình tại kỳ họp. Căn cứ vào báo cáo, kế hoạch, tờ trình các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các kế hoạch, báo cáo đã được trình tại buổi họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp tốt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đạt kết quả tốt nhất./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh