HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Uy ban Mặt Trật tổ Quốc các xã Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp.

Đăng lúc: 18/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Dự chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ xã Đông Minh lần thứ XXVI có các đồng chí: Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện các ban xây dựng Đảng, thường trực MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND; Chủ tịch MTTQ xã qua các thời kỳ; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; bí thư chi bộ; trưởng thôn và 85 đại biểu chính thức đã về dự.

 

 

 

 

 

        Các báo cáo và ý kiến tham luận tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Đông Minh đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu", Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. 5 năm qua, nhân dân trong xã đã hiến trên 20.000 m2 đất; đóng góp tiền và 4.230 ngày công lao động; chỉnh trang, xây dựng nhà ở… bằng những việc làm cụ thể đã góp phần xây dựng 6/6 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Năm 2021, xã Đông Minh được công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu. Nhân dịp kỷ niệm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam hằng năm, các  khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức phát động, quyên góp quỹ. Trong nhiệm kỳ, UB MTTQ xã đã trao 38 triệu đồng, hỗ trợ 5 hộ làm mới và nâng cấp nhà; hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn dịp Tết cổ truyền với số tiền trên 44 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân. ….Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được chú trọng; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

        Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức vững mạnh. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 6 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Uỷ ban MTTQ xã Đông Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã hiệp thương cử 32 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã, lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Minh Dũng tái cử giữ chức Chủ tịch UB MTTQ xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện thời gian tới.

           Dự và chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ xã Đông Hoàng nhiệm kỳ 2024- 2029 có các đồng chí: Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Lê Thị Phương- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã; đại diện các ban xây dựng Đảng; thường trực MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND; Chủ tịch MTTQ xã qua các thời kỳ; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; bí thư chi bộ; trưởng thôn, đại diện cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và 87 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã tham dự.

Điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam xã Đông Hoàng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đó là, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Tổ chức đa dạng hóa các hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư, thường xuyên củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về khu dân cư để tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến 18.000m2 đất, để mở rộng đường giao thông; thường xuyên phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa cây xanh…Bằng những việc làm cụ thể đã góp phần xây dựng 5/6 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Các hoạt động an sinh xã hội được cán bộ và Nhân dân xã Đông Hoàng hưởng ứng tích cực. Nhiệm kỳ qua, đã huy động quỹ “Vì người nghèo” trên 69 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ 02 hộ làm mới nhà, với số tiền 15 triệu đồng. Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền với số tiền trên 41 triệu đồng. Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ nhân dân và việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới. Những kết quả tích cực trên đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Các tham luận tại đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội đã đề ra 02 mục tiêu tổng quát; 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động, góp phần xây dựng quê hương Đông Hoàng giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Đông Hoàng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng Đông Hoàng trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 33 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hoàng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên họp thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hoàng cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ông Lê Vũ Thành được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn trong thời gian tới.

Về dự và chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đông Nam nhiệm kỳ 2024-2029 có các đồng chí: Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện các ban xây dựng Đảng, thường trực MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND; Chủ tịch MTTQ xã qua các thời kỳ; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; bí thư chi bộ; trưởng thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và 95 đại biểu chính thức đã về dự

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Đông Nam đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển xã nhà. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng NTM. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ xã đã vận động hàng trăm hộ dân hiến 13.500 mđất mở rộng đường giao thông. Toàn xã đã mở rộng  9.500m  đường giao thông nông thôn, lầm mới  5.200m rãnh thoát nước; 7.200m  tường rào thoáng; di dời và lắp đặt mới 109  cột điện. Chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên và nâng cấp các  nhà văn hóa thôn… góp phần xây dựng 6/6 thôn  đạt NTM kiểu mẫu, năm 2023 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức phát động, quyên góp xây dựng nguồn quỹ để tổ chức thăm hỏi, trao quà cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịp lễ, tết; hỗ trợ 14 hộ làm mới và nâng cấp nhà. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được chú trọng; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 6 cuộc giám sát bằng hình thức nghiên cứu văn bản, giám sát bằng hình thức thành lập đoàn 6 cuộc với tổng số lượt người tham gia 65 người...

Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ xã Đông Nam đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và 6 chương trình động, góp phần thực hiện tốt công tác mặt trận.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Nhung- Uỷ viên BTV- Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ- Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, góp phần đưa Đông Nam đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.     

Với phương châm hành động : “Đoàn kết - Dân Chủ  -Đổi mới –Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 34 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Lê Thị Huyền được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Nam nhiệm kỳ 2024- 2029; đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới.

 

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh