HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường trục ...

Chiều 4/12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện tổ chức hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Kết nối QL45 với Đại ...

Tin Nóng
Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng...Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường trục ...
Xã Đông Thanh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.Xã Đông Thanh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Ban thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023.Ban thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023.
Đông Sơn tham gia chương trình Truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các trường THCS tỉnh...Đông Sơn tham gia chương trình Truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ...
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Sáu, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. ...Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Sáu, HĐND huyện khoá ...
Hội Cựu chiến binh huyện trao 03 nhà nghĩa tình cựu chiến binhHội Cựu chiến binh huyện trao 03 nhà nghĩa tình cựu chiến binh

Kinh tế - Xã hội

Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông (Kết nối QL45 với Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa).

Chiều 4/12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện tổ chức hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Kết nối QL45 với Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa). Đồng chí Lê Thế Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban cưỡng chế huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban cưỡng chế của huyện; lãnh đạo chính quyền, MTTQ thị trấn Rừng Thông.

Giáo dục - Văn hóa - Thể thao

Hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông (Kết nối QL45 với Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa).

Chiều 4/12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện tổ chức hội nghị thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án: Đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Kết nối QL45 với Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa). Đồng chí Lê Thế Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban cưỡng chế huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban cưỡng chế của huyện; lãnh đạo chính quyền, MTTQ thị trấn Rừng Thông.

Quốc phòng - An ninh

Hội Cựu chiến binh huyện trao 03 nhà nghĩa tình cựu chiến binh

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn còn triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, thông qua chương trình hỗ trợ hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở bằng nguồn vận động Quỹ “Nghĩa tình Cựu chiến binh ”,

Chuyển đổi số

Xã Đông Thanh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Đông Thanh đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.