HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Mặt trận tổ quốc xã Đông Thịnh một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Đăng lúc: 22/01/2024 (GMT+7)
100%
Print

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, công tác mặt trận xã Đông Thịnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội MTTQ xã Đông Thịnh nhiệm kỳ 2019- 2024 đề ra. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với đời sống, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Ủy ban MTTQ xã Đông Thịnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; điển hình nhất là cuộc vận động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả... Qua đó, góp phần thúc đẩy KT – XH củanhà ngày càng phát triển, an ninh chính trị ổn định . QP- AN được giữ vững.

    

Ảnh: Diện mạo xã Đông Thịnh

 

Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò chủ động, sáng tạo, phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đồng thời phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực. Hằng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã duy trì phối hợp chương trình “Xuân yêu thương” thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã tham gia; Tích cực ủng hộ công tác phòng chống covid - 19 và hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt Cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn xã đã có 7/7 KDC được công nhận danh hiệu “ KDC văn hoᒒ, đạt 100%; 93,45% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa”. Trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, 5 năm qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều mô hình, việc làm cụ thể; vận động nhân dân tự nguyện hiến 2400 ngày công, 9.915 m2 đất và 10,25 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các khu sinh thái tại các thôn.... Bộ mặt nông thôn trong toàn xã đã có sự thay đổi rõ nét; điện, đường, trường, trạm, công trình văn hóa từ xã đến thôn được đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Đến nay, 7/7 thôn trong xã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Đông Thịnh được công nhận xã NTM nâng cao và đang đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ủy ban MTTQ xã đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 51 triệu đồng; hỗ trợ 5 hộ làm mới và nâng cấp nhà với số tiền gần 40 triệu đồng; hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn gặp bệnh tật hiểm nghèo và gặp rủi ro trong cuộc sống, tặng quà tết hàng năm cho các hộ nghèo với số tiền trên 44 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tổ chức thực hiện có nhiều hiệu quả. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN xã tại cơ sở được phát huy hiệu quả…

Ảnh: Ủy Ban MTTQ xã Đông Thịnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Với những kết quả đạt được về mọi mặt, hoạt động của UBMTTQ xã Đông Thịnh luôn được ban thường trực UBMTTQ huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã ghi nhận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, UBMTTQ xã Đông Thịnh và nhiều cá nhân, được UBMTTQ huyện và UBND xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024- 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thịnh sẽ phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về địa bàn khu dân cư; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phi; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận hội, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.  

thể khẳng định, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBMTTQ xã Đông Thịnh đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua, để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để UBMTTQ xã tiếp tục tự tin vững bước trên chặng đường mới, góp phần xây dựng quê hương Đông Thịnh ngày càng phát triển giàu đẹp, kiểu mẫu.

Thực hiện: Thanh Nhàn