HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 16/02/2024 (GMT+7)
100%
Print

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, UBND Huyện Đông Sơn công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau:

- Đầu mối tiếp nhận: Văn phòng UBND huyện Đông Sơn

- Địa chỉ: UBND Đông Sơn , Khu phố Cao Sơn  ,thị trấn Rừng Thông , huyện Đông Sơn , tỉnh Thanh Hóa.

- Thư điện tử: dongson@thanhhoa.gov.vn

- Điện thoại liên hệ: 0237.3820.132 147237.3820.147