HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đăng lúc: 23/10/2023 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 24/10, tại hội trường UBND huyên, đồng chí Lê Thế Sơn, PCT UBND huyện, Phó BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã có buổi làm việc với Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 2 xã Đông Thịnh và Đông Phú để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo 2 xã Đông Phú, Đông Thịnh báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí và hồ sơ minh chứng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm, đầu tư kinh phí của cấp trên, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp từng tiêu chí của các Phòng chức năng huyện, 2 xã đã nỗ lực dồn sức thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, 2 xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đã hoàn tất công tác thẩm định tại cơ sở. Đồng thời, đang tập trung thực hiện các tiêu chí theo quy định xã Kiểu mẫu về Giáo dục theo lộ trình kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban ngành chức năng huyện đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí còn hạn chế. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở để tiếp tục hoàn thiện nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với 2 xã đang nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thế Sơn, PCT UBND huyện, Phó BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện nhấn mạnh: Để hoàn thành nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra, đề nghị 2 xã Đông Thịnh và Đông Phú tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các Sở ngành cấp tỉnh đã góp ý sau khi thẩm định xã NTM nâng cao; Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự năng động, sáng tạo của chính quyền, đoàn thể, nhất là vai trò người đứng đầu, các thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc đối với từng tiêu chí, lộ trình thực hiện. Các phòng chuyên môn tiếp tục cập nhật tiến độ để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn 2 xã thực hiện hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ minh chứng. Đối với xã Đông Phú, trước mắt cần tập trung cải tạo, mở rộng, chỉnh trang 3 nhà văn hoá thôn, đặc biệt là nhà văn hoá đa năng của xã và nhà ăn bán trú của trường Mầm non; tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, quét dọn vệ sinh môi trường…Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu về Giáo dục trong quý I năm 2024.

Đối với xã Đông Thịnh, cần phối hợp với các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng KTHT, phòng Giáo dục và đào tạo tập trung hoàn thiện tiêu chí giao thông, tiêu chí Giáo dục đảm bảo yêu cầu;…để xã Đông Thịnh hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM Kiểu mẫu nổi trội về Giáo dục trong năm 2023 đảm bảo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân./.

 

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh