HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Hội nghị giao ban tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu 9 năm 2023.

Đăng lúc: 02/10/2023 (GMT+7)
100%
Print

Sáng 28/9, tại Trung tâm hội nghị, BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

 

Tham dự hội nghị có thường trực HU, HĐND, UBND huyện; thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn phụ trách NTM, đô thị văn minh các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Các đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích và động viên kịp thời cho các địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiêu mẫu của cả năm 2023, cùng với việc triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các chương trình, đề án thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các xã cũng đã ban hành cơ chế khuyến khích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và huy động nguồn lực trong nhân dân.

Trong 9 tháng đấu năm, toàn huyện đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu ước đạt 486,934 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách TW chiếm 2,8%; Ngân sách huyện chiếm 43,6%; Ngân sách xã chiếm 30,6%; vốn cộng đồng dân cư 112,02 tỷ đồng, chiếm 23,0%, trong đó đã vận động Nhân dân hiến được trên 23.300 m2 đất (tương đương với 70,089 tỷ đồng) để cùng với hỗ trợ của Nhà nước cải tạo, nâng cấp và làm mới 31,7 km đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng; 3,9 km kênh mương nội đồng; 13,5 km rãnh thoát nước và 17,7 km tường rào thoáng. Đầu tư nâng cấp 04 trạm hạ thế, 26,4 km đường dây điện. Chỉnh trang 04 nhà văn hóa - khu thể thao xã, 23 nhà văn hóa thôn, xây mới 01 NVH thôn. Các xã đã tổ chức phát động và duy trì phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh, cây bóng mát dọc các tuyến đường trục chính tăng 16,51km so với đầu năm. Thực hiện 33 vườn mẫu, chỉnh trang khuôn viên nông hộ và cải tạo vườn tạp được 1.698 hộ. Có 6 thôn được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 60% kế hoạch năm, nâng tổng số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu toàn huyện lên 68/85 thôn đạt 80%. Hội đồng thẩm tra xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện đã tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao và trình đề nghị tỉnh thẩm định. Các sở ban ngành cấp tỉnh đã về thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao cho 3 xã Đông Thịnh, Đông Phú, Đông Nam và gửi văn bản về Văn phòng điều phối NTM tỉnh để báo cáo UBND tỉnh họp hội đồng thẩm định xét công nhận. Riêng xã Đông Tiến đang đợi tỉnh ban hành hồ sơ để các sở ngành cấp tỉnh về thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

 Song song với việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hai xã Đông Thịnh và Đông Phú đang tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội về giáo dục.

Dười sự chủ trì của các đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiên độ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tời.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng-xã hội. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, công trình, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông, rảnh thoát nước, tường rào thoáng bảo đảm đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chí gắn với xây dựng đô thị. Các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia mà Chính phủ và tỉnh Thanh Hoá đã ban hành./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh