Truy cập

Hôm nay:
569
Hôm qua:
1437
Tuần này:
4326
Tháng này:
36286
Tất cả:
3548584

Thôn Minh Thành xã Đông Quang nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Ngày 18/01/2021 08:14:45

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, xã Đông Quang đã chỉ đạo các thôn chủ động huy động các nguồn vốn tập trung đầu tư của Nhà nước và vốn trong nhân dân để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông.

 

                                                                                      

Thôn Minh Thành xã Đông Quang đổ bê tông tuyến đường dài gần

 500 mét theo tiêu chí NTM kiểu mẫu

Cùng với các thôn trong xã, cán bộ và nhân dân thôn Minh Thành đang nổ lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu, theo thống kê toàn thôn có trên 3 km đường giao thông thôn xóm cần được đầu tư, mở rộng dự kiến chi phí hơn 3 tỷ đồng.  Để huy động nguồn lực trong dân, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Ban vận động thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn nên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, người dân đã tự nguyện di chuyển công trình, hoa màu, hiến đất để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các tuyến đường, . Trong đợt này thôn đang chỉ đạo thực hiện đổ bê tông và xây mương thoát nước tuyến đường từ hộ gia đình Ông Thiết đến dốc bờ đê dài gần 500, chiều rộng từ 5,5 đến 8 mét, bề dày từ 16-18 cm, riêng tuyến đường này có 17 hộ hiến hơn 400m2 đất ở. Thôn Minh Thành phấn đấu đến tháng 5/2021 hoàn thành 14 tiêu chí NTM kiểu mẫu.   

 

Thực hiện: Văn Hữu- Kim Oanh

 

 

 

 

  

Thôn Minh Thành xã Đông Quang nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 18/01/2021 08:14:45 (GMT+7)

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, xã Đông Quang đã chỉ đạo các thôn chủ động huy động các nguồn vốn tập trung đầu tư của Nhà nước và vốn trong nhân dân để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông.

 

                                                                                      

Thôn Minh Thành xã Đông Quang đổ bê tông tuyến đường dài gần

 500 mét theo tiêu chí NTM kiểu mẫu

Cùng với các thôn trong xã, cán bộ và nhân dân thôn Minh Thành đang nổ lực thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu, theo thống kê toàn thôn có trên 3 km đường giao thông thôn xóm cần được đầu tư, mở rộng dự kiến chi phí hơn 3 tỷ đồng.  Để huy động nguồn lực trong dân, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Ban vận động thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn nên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, người dân đã tự nguyện di chuyển công trình, hoa màu, hiến đất để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công các tuyến đường, . Trong đợt này thôn đang chỉ đạo thực hiện đổ bê tông và xây mương thoát nước tuyến đường từ hộ gia đình Ông Thiết đến dốc bờ đê dài gần 500, chiều rộng từ 5,5 đến 8 mét, bề dày từ 16-18 cm, riêng tuyến đường này có 17 hộ hiến hơn 400m2 đất ở. Thôn Minh Thành phấn đấu đến tháng 5/2021 hoàn thành 14 tiêu chí NTM kiểu mẫu.   

 

Thực hiện: Văn Hữu- Kim Oanh

 

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?