Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3672235

Xã Đông Nam tập trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu

Ngày 03/04/2022 09:58:19

Thời gian qua xã Đông Nam đã huy động mọi nguồn lực; toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai và thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, môi trường đảm bảo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được sự tham gia của nhân dân trong thôn, hưởng ứng tích cực.

Các Đ/C lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông tại thôn Thành Vinh

Để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn Hạnh Phúc Đoàn đã xác định mỗi hộ gia đình là một hạt nhân và nhiều hộ gia đình tập trung lại để thành công trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Điều đặc biệt là Ban chỉ đạo xây dựng NTM mới của thôn phải nắm chắc các chủ trương, nghị quyết, coi trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi, và thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Với những nỗ lực đó, đến nay thôn đã đạt 14 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu đang trình văn phòng điều phối NTM huyện thẩm định.

 

Khu vui chơi thiếu nhi thôn Hạnh Phúc Đoàn, công trình do Đoàn thanh niên đảm nhận

          Theo thống kê thôn Thành Vinh có tổng các 4,7 km đường liên thôn, giao thông nội đồng; 8,7 km tường rà trong những ngày này cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách xã, nhân dân thôn Thành Vinh đang tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường đảm bảo theo tiêu chí về giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng với chiều rộng nền đường rộng từ 4 đến 5 mét, điển hình như gia đình ông Lê Trọng Thông đã hiến 148 m2 và nhiều hộ gia đình khác đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất xây dựng tường rào và trồng cây, chỉnh trang nhà ở khuôn viên nông hộ, quét don VSMT tạo cảnh quan sạch đẹp.

Tuyến đường từ Đình làng đi nghĩa địa thôn Thành Vinh dài 927 m đang được đầu tư

Qua khảo sát của Ban phát triển thôn đến thời điểm này thôn Thành Vinh còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 giao thông và tường rào thoáng; tiêu chí số 8 nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa. Với sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Thành Vinh phấn đấu đến hết tháng 6/2022 hoàn thành 14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Thực hiện: Văn Hữu, Kim Oanh 

Xã Đông Nam tập trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 03/04/2022 09:58:19 (GMT+7)

Thời gian qua xã Đông Nam đã huy động mọi nguồn lực; toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai và thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, môi trường đảm bảo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được sự tham gia của nhân dân trong thôn, hưởng ứng tích cực.

Các Đ/C lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông tại thôn Thành Vinh

Để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn Hạnh Phúc Đoàn đã xác định mỗi hộ gia đình là một hạt nhân và nhiều hộ gia đình tập trung lại để thành công trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Điều đặc biệt là Ban chỉ đạo xây dựng NTM mới của thôn phải nắm chắc các chủ trương, nghị quyết, coi trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi, và thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Với những nỗ lực đó, đến nay thôn đã đạt 14 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu đang trình văn phòng điều phối NTM huyện thẩm định.

 

Khu vui chơi thiếu nhi thôn Hạnh Phúc Đoàn, công trình do Đoàn thanh niên đảm nhận

          Theo thống kê thôn Thành Vinh có tổng các 4,7 km đường liên thôn, giao thông nội đồng; 8,7 km tường rà trong những ngày này cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách xã, nhân dân thôn Thành Vinh đang tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường đảm bảo theo tiêu chí về giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng với chiều rộng nền đường rộng từ 4 đến 5 mét, điển hình như gia đình ông Lê Trọng Thông đã hiến 148 m2 và nhiều hộ gia đình khác đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất xây dựng tường rào và trồng cây, chỉnh trang nhà ở khuôn viên nông hộ, quét don VSMT tạo cảnh quan sạch đẹp.

Tuyến đường từ Đình làng đi nghĩa địa thôn Thành Vinh dài 927 m đang được đầu tư

Qua khảo sát của Ban phát triển thôn đến thời điểm này thôn Thành Vinh còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 giao thông và tường rào thoáng; tiêu chí số 8 nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa. Với sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Thành Vinh phấn đấu đến hết tháng 6/2022 hoàn thành 14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Thực hiện: Văn Hữu, Kim Oanh 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?