HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Sơn học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh

Đăng lúc: 10/03/2016 (GMT+7)
100%
Print

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Sơn được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 1988. Hiện nay, có 25 cán bộ, nhân viên, trong đó 14 đồng chí đảng viên chính thức, 02 đồng chí đảng viên dự bị và 9 quần chúng. Đây là đơn vị hoạch toán trực thuộc ngành dọc, mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị đều chịu sự quản lý trực tiếp NHNo&PTNT cấp trên. Đội ngũ cán bộ của ngân hàng đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Sơn đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mở rộng về quy mô, tăng về chất lượng tín dụng, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Bên cạnh đó, Ngân hàng NN&PTNT huyện còn là một tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm qua của huyện Đông Sơn.
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, với nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết của Đảng, Chi ủy chi bộ và ban lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT huyện đã bàn bạc thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, sâu sắc các chương trình, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên của Ngân hàng theo từng chuyên đề hàng năm.
Chi ủy chi bộ xác định để học tập và làm theo tấm gương Bác hiệu quả thiết thực nhất cần phải rà soát, xây dựng bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp làm thước đo đánh giá phẩm chất đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, của tập thể đơn vị. Sau khi tiếp thu các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện theo 9 điều cấm đối với cán bộ NHNo của giám đốc NHNo tỉnh và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống Agribank. Chi ủy chi bộ đã cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức của người cán bộ NHNo, tổ chức quán triệt triển khai để cán bộ, đảng viên đều thực hiện, tự viết bản cam kết không vi phạm, coi đó là những yêu cầu đặt ra để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tiếp thu tinh thần ấy đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, về ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn và cán bộ trẻ theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ quan tâm. Chi bộ giao trách nhiệm cho các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán để có biện pháp giáo dục. Kết quả đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đoàn viên: Công tác kiểm tra, thẩm định giải quyết cho vay nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, giải quyết thắc mắc của khách hàng một cách thỏa đáng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên của Ngân hàng đã tập trung hướng về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Không còn tình trạng gây khó khăn nhũng nhiễu, vòi vĩnh khách hàng. Trong 5 năm qua không có trường hợp đơn thư, khiếu nại nào phản ánh về hoạt động Ngân hàng nói chung và của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên nói riêng.
Bản sắc văn hóa Agribank là trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả: cán bộ, đảng viên, nhân viên thống nhất giữa suy nghĩ và hành động nói đi đôi với làm mọi suy nghĩ và hành động của cán bộ dều xuất phát từ sự chân thành thật thà, nghiêm túc. Qua 5 năm thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có những tấm gương sáng về đạo đức của người cán bộ Ngân hàng điển hình như đảng viên Nguyễn Thị Xuân đã nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách hàng trong đó điển hình là việc phát hiện và trả cho khách hàng Lê Kinh Thụ số tiền 50 triệu đồng.
Mỗi cán bộ, đảng viên NHNo có thái độ thân thiện trong giao tiếp, chân thành trong mỗi cử chỉ hành động. Gần gũi, cởi mở, chia sẻ với đồng nghiệp và cộng đồng. NHNo luôn đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế của địa phương, ra đời vì nông nghiệp nông thôn và nông dân, đồng hành phát triển cũng chính từ “tam nông”, do đó cán bộ NHNo luôn gắn bó và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiếp mỗi cán bộ, đảng viên NHNo luôn nhiệt tình hướng dẫn khi tấy khách hàng đang cần sự giúp đỡ, luôn có thái độ tôn trọng, lịch sự thân thiện gần gũi, đúng mực với khách hàng. Đồng thời kiên nhẫn lắng nghe khách hàng trình bày ý kiến, thể hiện thái độ cầu thị tiếp thu. Tuyệt đối không có thái độ hách dịch nhũng nhiễu, không phát ngôn tùy tiện, lời nói thiếu văn minh.
Đối tượng khách hàng giao dịch phần lớn là nông dân trình độ ở mức nhất định, do đó, khi khách hàng chưa hiểu hoặc có khó khăn trong giao dịch, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn chu đáo, cặn kẽ để khách hàng hiểu, không phân biệt đối tượng khách hàng là ai.
          Với tất cả những việc đã làm được như trên,trong nhiều năm liền NHNo đã vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, như: tổng nguồn vốn nội tệ năm 2015 đạt 482.335 triệu đồng (17,9%) tăng 72.062 triệu so với năm 2014; Tổng dư nợ năm 2015 đạt 506.793 triệu, tăng 79.916 triệu so với đầu năm…Huy động được nguồn vốn tín dụng lớn để đầu tư cho các dự án, chương trình phát triển kinh tế trọng tâm, trọng điểm của huyện ở các lĩnh vực phát triển nông nghiệp – nông thôn; xây dựng nông thôn mới; các chương trình tạo việc làm, xuất khẩu lao động; phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp và công nghiệp; thương nghiệp, dịch vụ; cho vay đời sống và xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp – nông thôn…theo định hướng chung các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từng thời kỳ. Nguồn vốn tín dụng của NHNo Đông Sơn luôn đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư thực hiện các chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; giúp một bộ phận không nhỏ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.
 Ngoài ra, NHNo Đông Sơn còn vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, như: Quỹ tình nghĩa, quỹ từ thiện xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa…với  tổng số tiền đóng góp là 33.461,414 đồng; tham gia ủng hộ địa phương 10 đợt, với số tiền ủng hộ là 15.905.251 đồng.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, nhân viên của NHNo Đông Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất được nhiều Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tăng nguồn thu quỹ tín dụng, cải cách hành chính và tác phong phục vụ nhân dân của người cán bộ Ngân hàng. Trong thời gian qua đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên NHNo Đông Sơn được Hội đồng Khoa học của ngành đánh giá cao, nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học và HĐTĐ khen thưởng của NHNo&PTNT Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen.
Có những kết quả đó là do có sự lãnh đạo đúng hướng của chi ủy và lãnh đạo Ngân hàng, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, nhân viên trong NHNo. Vì vậy, trong nhiều năm liền, chi bộ NHNo Đông Sơn luôn đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, đơn vị được nhận nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và các cấp, các ngành. Năm 2016, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện, Chi bộ NHNo Đông Sơn đã vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
Đây chính là một trong những đóa hoa tươi thắm góp phần tô đẹp thêm cho truyền thống của Ngân hành NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh toàn diện, phục vụ đắc lực cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà nói chung và của huyện Đông Sơn nói riêng. Đây cũng là một nhân tố điển hình cần nhân rộng để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển bền vững và hội nhập trong những năm tiếp theo.
 
                                                                                      
                                                                                      Phạm Thị Thủy