HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phóng vấn xét tuyển Lao động hợp đồng làm Giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn theo nghị định 11/2020/NĐ -CP, năm 2024

Đăng lúc: 27/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Thong-bao-thi-sinh-du-DK-phong-van_signed_quangnh.dongson_26-03-2024-19-05-39(26.03.2024_21h41p22)_signed_page-0001.jpg 
Thong-bao-thi-sinh-du-DK-phong-van_signed_quangnh.dongson_26-03-2024-19-05-39(26.03.2024_21h41p22)_signed_page-0002.jpgThong-bao-thi-sinh-du-DK-phong-van_signed_quangnh.dongson_26-03-2024-19-05-39(26.03.2024_21h41p22)_signed_page-0003.jpgThong-bao-thi-sinh-du-DK-phong-van_signed_quangnh.dongson_26-03-2024-19-05-39(26.03.2024_21h41p22)_signed_page-0004.jpg