HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Về việc xét tuyển hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn năm 2024

Đăng lúc: 21/02/2024 (GMT+7)
100%
Print

TB-tuyen-hop-dong-GV-2024_signed_quangnh.dongson_20-02-2024-17-26-49(20.02.2024_21h24p57)_signed_page-0001.jpg 
TB-tuyen-hop-dong-GV-2024_signed_quangnh.dongson_20-02-2024-17-26-49(20.02.2024_21h24p57)_signed_page-0002.jpg
TB-tuyen-hop-dong-GV-2024_signed_quangnh.dongson_20-02-2024-17-26-49(20.02.2024_21h24p57)_signed_page-0003.jpg
TB-tuyen-hop-dong-GV-2024_signed_quangnh.dongson_20-02-2024-17-26-49(20.02.2024_21h24p57)_signed_page-0004.jpg