Truy cập

Hôm nay:
738
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4088
Tháng này:
19315
Tất cả:
1610354

Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2017

Ngày 05/11/2016 21:51:19

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2016, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã tới dự

Năm 2016 Huyện Đông Sơn đã giao đủ chỉ tiêu 100 thanh niên cho các đơn vị  đảm bảo số lượng và chất lượng. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng mang tính truyên truyền  và giáo dục cao, an toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên trong quá trình tuyển quân còn có một số hạn chế như công tác khám tuyển tại huyện chất lượng sức khỏe loại 1và loại 2 chưa cao, việc bố trí sắp xếp lực lượng dự phòng của các đơn vị chưa chủ động.  theo dõi tổ chức thâm nhập tại cơ sở một số xã thị trấn không có đủ thành viên và HĐNVQS, một số thanh niên  không có  mặt tại địa phương, việc quản lý thanh niên sau khi giao lệnh nhập ngũ chưa tốt.
Từ thực tế công tác tuyển quân năm 2016 và dự kiến những khó khăn về nguồn nhập ngũ, để chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà duyệt, phân loại danh sách đối tượng trong độ tuổi từ 18 đến hết 27 tuổi và tổ chức sơ tuyển trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo về chính trị, đạo đức, sức khoẻ, trình độ văn hoá xong trước ngày 11/11/2016. Khám tuyển song trước ngày 25/11/2016, đồng thời tổ chức Lễ giao nhận quân theo kế hoạch của tỉnh.
  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Anh Chung –Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh:  Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đảm bảo yếu tố công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân năm 2017./.
 
Cao Hiền
Ảnh: Mạnh Cường 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2017

Đăng lúc: 05/11/2016 21:51:19 (GMT+7)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2016, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2017. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã tới dự

Năm 2016 Huyện Đông Sơn đã giao đủ chỉ tiêu 100 thanh niên cho các đơn vị  đảm bảo số lượng và chất lượng. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng mang tính truyên truyền  và giáo dục cao, an toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên trong quá trình tuyển quân còn có một số hạn chế như công tác khám tuyển tại huyện chất lượng sức khỏe loại 1và loại 2 chưa cao, việc bố trí sắp xếp lực lượng dự phòng của các đơn vị chưa chủ động.  theo dõi tổ chức thâm nhập tại cơ sở một số xã thị trấn không có đủ thành viên và HĐNVQS, một số thanh niên  không có  mặt tại địa phương, việc quản lý thanh niên sau khi giao lệnh nhập ngũ chưa tốt.
Từ thực tế công tác tuyển quân năm 2016 và dự kiến những khó khăn về nguồn nhập ngũ, để chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà duyệt, phân loại danh sách đối tượng trong độ tuổi từ 18 đến hết 27 tuổi và tổ chức sơ tuyển trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo về chính trị, đạo đức, sức khoẻ, trình độ văn hoá xong trước ngày 11/11/2016. Khám tuyển song trước ngày 25/11/2016, đồng thời tổ chức Lễ giao nhận quân theo kế hoạch của tỉnh.
  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Anh Chung –Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh:  Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đảm bảo yếu tố công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân năm 2017./.
 
Cao Hiền
Ảnh: Mạnh Cường 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?