Truy cập

Hôm nay:
785
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4135
Tháng này:
19362
Tất cả:
1610401

Tập huấn nghiệp vụ cho công an xã

Ngày 28/09/2016 01:03:57

Thực hiện Thông tư 32/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 201 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 22/9 đến ngày 22/10/2016 Công an huyện Đông Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng Công an xã, thị trấn, tổ an ninh trật tự năm 2016 tại 4 cụm thi đua trong huyện

Tại xã Đông Khê, trong thời gian từ  22/9-23/9, 130 cán bộ chiến sỹ công an các xã Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Minh đã tiếp thu 10 chuyên đề theo qui định của Bộ công an với các nội dung: Một số vân đề cơ bản tổ chức và hoạt động của Chính quyền cơ sở. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác uyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Vấn đề an ninh nông thôn và công an xã với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở xã, thị trấn.  Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ). Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở. Công tác phân loại, giải quyết các vi phạm pháp luật xẩy ra trên địa bàn xã, thị trấn. Một số tình huống về an ninh trật tự (ANTT). Công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Thực hiện TT số 23 của Bộ công an quy định về khu dân cư xã phường, thị trấn cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn  an toàn về ANTT theo đề án 375 và  Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác an ninh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 gắn với xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn - lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

        Cao Hiền

Ảnh: Thu Hương                                                                        

  

Tập huấn nghiệp vụ cho công an xã

Đăng lúc: 28/09/2016 01:03:57 (GMT+7)

Thực hiện Thông tư 32/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 201 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 22/9 đến ngày 22/10/2016 Công an huyện Đông Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng Công an xã, thị trấn, tổ an ninh trật tự năm 2016 tại 4 cụm thi đua trong huyện

Tại xã Đông Khê, trong thời gian từ  22/9-23/9, 130 cán bộ chiến sỹ công an các xã Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Minh đã tiếp thu 10 chuyên đề theo qui định của Bộ công an với các nội dung: Một số vân đề cơ bản tổ chức và hoạt động của Chính quyền cơ sở. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác uyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Vấn đề an ninh nông thôn và công an xã với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở xã, thị trấn.  Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ). Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở. Công tác phân loại, giải quyết các vi phạm pháp luật xẩy ra trên địa bàn xã, thị trấn. Một số tình huống về an ninh trật tự (ANTT). Công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Thực hiện TT số 23 của Bộ công an quy định về khu dân cư xã phường, thị trấn cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn  an toàn về ANTT theo đề án 375 và  Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác an ninh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 gắn với xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn - lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện./.

        Cao Hiền

Ảnh: Thu Hương                                                                        

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?