Truy cập

Hôm nay:
4427
Hôm qua:
7639
Tuần này:
14663
Tháng này:
63812
Tất cả:
3779955

Tổng hợp họp HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã

Ngày 30/07/2022 12:51:20

HĐND các xã Đông Hòa, Đông Thịnh, Đông Phú vừa tổ chức kỳ họp khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo kỳ họp thứ tư HĐND xã Đông Hòa có đồng chí Nguyễn Trường Sinh- Ủy viên BTV- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các tờ trình, quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã, Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Đình Thanh- Nguyên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa do chuyển công tác. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung bà Lê Thị Nga, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND xã khóa XX, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Hòa

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Đông Hòa đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã, thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định đời sống của Nhân dân ở địa phương. Đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 300ha lúa vụ xuân, đạt 100% kế hoạch; gioe cấy 295ha lúa vụ mùa. Các thôn tập trung xây dựng, tu sửa nâng cấp các công trình nhà văn hóa thôn … Vận động nhân dân tham gia hiến 3.987,41m2 đất mở rộng đường giao thông; xây dựng Tập trung giải phóng mặt bằng. 6 tháng đầu năm, đã vận động 133 hộ dân hiến 1.937m2 đất để mở rộng đường; xây dựng 6,3km tường rào thoáng….  Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, việc thực hiện chế độ an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Nhân dân tham gia ủng hộ, thực hiện các biện pháp khuyến cáo theo hướng dẫn của cơ quan  y tế. Ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ở các nhà trường. Chất lượng dạy và học ngày càng được giữ vững.  Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được ổn định.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đại diện lãnh đạo xã Đông Hòa đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.     

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, kỳ họp thứ 4, HĐND xã  Đông Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Đông Thịnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng; Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Đông Thịnh khóa XX; Thông bảo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia xây dựng chính quyền; Tổ HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND xã.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Thịnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù cón nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình KTXH-ANQP xã Đông Thinh đạt được những kết quả đáng kể. Tổng diện diện tích gieo cấy vụ Xuân là 179,6 ha, năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm được chú trọng, đạt kế hoạch huyện giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 104,5 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đươc quan tâm chỉ đạo, trong 6 tháng, toàn xã đã vận động được 248 hộ dân, hiến hơn 5.000m2 đất; mở rộng, chỉnh trang được 21 tuyến đường giao thông nông thôn với hơn 3.700m; xây dựng hơn 3.600m rãnh thoát nước; 2.250m tường rào thoáng, 650m tưởng kín.

Hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định và được giữ vững.

          Tại kỳ họp, 100%  đại biểu HĐND xã Đông Thịnh đã thống nhất thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt Quyết toán thu-chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2) và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

* Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Đông Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện Nghị quyết HĐND tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX. Báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Nghe đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX và một số báo cáo quan trọng khác.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Phú

 

Theo Nghị Quyết đề ra có 29 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022, 6 tháng đầu năm đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 06 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đã khởi công xây dựng 06 công trình xây dựng cơ bản, cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động một 01 công trình nhà Văn Hóa Chiếu Thượng, 01 thôn hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tổng thu ngân sách 59,727 tỷ đồng, đạt 159,28% so với dự toán huyện giao; Thu nhập bình quân đầu người 63 triệu đồng/1người. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới.

Tại kỳ họp, sau khi nghe Đại diện các tổ chức, bộ phận báo cáo kết quả trên từng lĩnh vực, các đại biểu, thảo luận, xem xét cho ý kiến và thống nhất quyết nghị một số nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng, quyết toán ngân sách xã năm 2021 và nghị quyết về chương trình giám sát của thường trực HĐND, các ban của HĐND năm 2023.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh 

Tổng hợp họp HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã

Đăng lúc: 30/07/2022 12:51:20 (GMT+7)

HĐND các xã Đông Hòa, Đông Thịnh, Đông Phú vừa tổ chức kỳ họp khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo kỳ họp thứ tư HĐND xã Đông Hòa có đồng chí Nguyễn Trường Sinh- Ủy viên BTV- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các tờ trình, quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã, Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Đình Thanh- Nguyên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa do chuyển công tác. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung bà Lê Thị Nga, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND xã khóa XX, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Hòa

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Đông Hòa đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã, thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định đời sống của Nhân dân ở địa phương. Đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 300ha lúa vụ xuân, đạt 100% kế hoạch; gioe cấy 295ha lúa vụ mùa. Các thôn tập trung xây dựng, tu sửa nâng cấp các công trình nhà văn hóa thôn … Vận động nhân dân tham gia hiến 3.987,41m2 đất mở rộng đường giao thông; xây dựng Tập trung giải phóng mặt bằng. 6 tháng đầu năm, đã vận động 133 hộ dân hiến 1.937m2 đất để mở rộng đường; xây dựng 6,3km tường rào thoáng….  Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, việc thực hiện chế độ an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Nhân dân tham gia ủng hộ, thực hiện các biện pháp khuyến cáo theo hướng dẫn của cơ quan  y tế. Ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ở các nhà trường. Chất lượng dạy và học ngày càng được giữ vững.  Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được ổn định.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đại diện lãnh đạo xã Đông Hòa đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.     

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, kỳ họp thứ 4, HĐND xã  Đông Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết.

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Đông Thịnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng; Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Đông Thịnh khóa XX; Thông bảo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia xây dựng chính quyền; Tổ HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND xã.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Thịnh

 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù cón nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình KTXH-ANQP xã Đông Thinh đạt được những kết quả đáng kể. Tổng diện diện tích gieo cấy vụ Xuân là 179,6 ha, năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm được chú trọng, đạt kế hoạch huyện giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 104,5 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đươc quan tâm chỉ đạo, trong 6 tháng, toàn xã đã vận động được 248 hộ dân, hiến hơn 5.000m2 đất; mở rộng, chỉnh trang được 21 tuyến đường giao thông nông thôn với hơn 3.700m; xây dựng hơn 3.600m rãnh thoát nước; 2.250m tường rào thoáng, 650m tưởng kín.

Hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định và được giữ vững.

          Tại kỳ họp, 100%  đại biểu HĐND xã Đông Thịnh đã thống nhất thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt Quyết toán thu-chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2) và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

* Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Đông Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện Nghị quyết HĐND tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX. Báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Nghe đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX và một số báo cáo quan trọng khác.

Toàn cảnh cuộc họp HDND Đông Phú

 

Theo Nghị Quyết đề ra có 29 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022, 6 tháng đầu năm đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 06 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đã khởi công xây dựng 06 công trình xây dựng cơ bản, cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động một 01 công trình nhà Văn Hóa Chiếu Thượng, 01 thôn hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tổng thu ngân sách 59,727 tỷ đồng, đạt 159,28% so với dự toán huyện giao; Thu nhập bình quân đầu người 63 triệu đồng/1người. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới.

Tại kỳ họp, sau khi nghe Đại diện các tổ chức, bộ phận báo cáo kết quả trên từng lĩnh vực, các đại biểu, thảo luận, xem xét cho ý kiến và thống nhất quyết nghị một số nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng, quyết toán ngân sách xã năm 2021 và nghị quyết về chương trình giám sát của thường trực HĐND, các ban của HĐND năm 2023.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?